Installation av närvarodetektorer

Installation av närvarodetektorer i tvättstugor, trappuppgångar mm

Hyresbostäder kommer under 2014 påbörja ett så kallat totalprojekt vilket innebär en kartläggning av el, ventilation och värme inkluderat besparingsåtgärder för dessa områden. Majoriten av åtgärderna i Energi - och klimatstrategin som Hyresbostäder ansvarar för kommer att involveras i detta. En förstudie där man tittade på ett testområde har gjorts under 2012 men projektet fullföljdes aldrig. Det ska nu återupptas under 2014.

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad

Resultat

Åtgärden har arbetats med succesivt och i majoriteten av tvättstugor har närvarosensorer intallerats. De flesta trappuppgångar återstår. Det är nu ett tillfälligt upphåll i arbetet med åtgärden i väntan på totalprojketets start där detta ska ses över.

Ansvarig organisation: Hyresbostäder

Drivs med Miljöbarometern