Inköpt el

Inköpt el till kommunens bostäder och lokaler

Den el som kommunen köper in är 100 procent förnybar.

Datum Värde
2009 18603
2011 15403
2012 15290
Datakälla: Data inrapporterad till Energieffektiviseringsstödet

Kommentar

Den inköpta elen till kommunens bostäder och lokaler har minskat med nästan 18 procent från år 2009 till år 2012. Detta i enlighet med målet om minskad energianvändning jämfört med 2009 varav 8 procent minskad elanvändning till år 2014.
Drivs med Miljöbarometern