Inköp av bilar

Inköp av bilar som är klassificerade som miljöfordon med särskilt fokus på biogas och energieffektivitet

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Enligt statistik inrapporterat till Energieffektiviseringsstödet så fanns det 2009 92 miljöbilar, 2011 och 2012 fanns det 105 miljöbilar varav 12 gasbilar. 2013 finns det totalt 191 leasade bilar i organisationen varav 111 (59%) är miljöbilar med blandade drivmedel- bensin, diesel, biogas/naturgas och laddhybrider. Från och med mars 2013 till oktober 2013 så har bilbeståndet ökat med 5 miljöbilar varav tre biogas. Fördelningen av miljöbilar 2013 är: 43 bensin, 134 diesel, 5 laddhybrider och 9 biogasbilar.

Det är svårt med exakt statistik över tid eftersom leasingavtal går ut löpande. Arbetet med åtgärden fortskrider kopplat till kommunens resepolicy som antogs 2012 samt ramavtalet för leasingbilar som gäller fr.o.m september 2013.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Länkar

Drivs med Miljöbarometern