Informationskampanj till anställda

Informationskampanj till alla anställda om deras påverkan på energiförbrukningen. Informationsdag, frukostmöten, broschyr etc.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Information om energianvändning bland anställda kommuniceras framför allt med hjälp av en informationsskärm strategiskt placerad i stadshusets kafé. På informationsskärmen visas kontinuerligt statistik över energiförbrukningen i stadshuset samt smarta energispartips och information om vad som påverkar energiförbrukningen.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern