Genomföra Energy Perfomance Contracting (EPC)

EPC innebär ett avtal om energiprestanda kopplat till åtgärder för förbättrad energieffektivitet där en energibesparingsgaranti ges för hela återbetalningstiden. I ett EPC- projekt ingår bland annat en kartläggning och analys av samtliga lokalers energisystem såsom ventilation, värmesystem, kylsystem, vattensystem, el, belysning samt isolering/klimatskal samt åtgärdsförslag för energibesparing.

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad
Avslutas senast:2016-12-31

Resultat

Projektet har påbörjats och har bytt namn till Falköpings Energiprojekt (FEP).
80 milj har avsatts i budgeten för energibesparande åtgärder samt organisationsförändring av driftorganisationen. FEP innefattar 50 miljoner investeringsanslag och 30 miljoner driftanslag. Projektet är indelat i tre faser. Fas ett är genomförd och innefattade en förstudie och en kartläggning över energianvändningen i kommunens lokaler. Fas 2 har påbörjats och innefattar genomförandet av åtgärderna för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i fastigheterna. Tredje och sista fasen innefattar uppföljning av åtgärderna. Projekttiden är beräknat till tre år och förväntad sluttid för projektet är 2016.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern