Genomföra åtgärder som underlättar andelen resfria möten

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Möjligheterna för ett sammanträdesrum med anläggning för webb- och telefonmöten har undersökts men handlar till stor del om prioritering av behov gällande investeringar. Fokus kommer framöver istället att ligga på att se över behovet av en sådan anläggning då varje arbetsplats idag har tillgång till teknik för resfria möten över webb och telefon. Ytterligare insatser som kan arbetas vidare med kring åtgärden är information- och utbildninginsatser i tekniken vad gäller webb- och telefonmöten.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern