Fortsatta energieffektiviseringsåtgärder i fastighetsbestånd

Åtgärdsstatus:Föreslagen Föreslagen
Påbörjas senast:2016-01-01
Avslutas senast:2020-11-30

Resultat

Arbetet med åtgärden är tänkt som en fortsättning och uppföljning på de energieffektiviseringsåtgärder som kommer att genomföras inom Falköpings Energiprojekt (FEP).

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern