Energieffektiviseringsåtgärder och LCC-analys

Energieffektiviseringsåtgärder vid all renovering, LCC analys för ombyggnationen

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2011-01-01

Resultat

Åtgärden har hittills inte genomförts. Falköpings Energiprojekt innefattar energieffektiviseringsåtgärder och LCC-analys kommer att tillämpas inom ramen för projektet.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern