Energieffektivisering av gatubelysningen

Energieffektivisering av gatubelysningen bland annat byte av samtliga kvicksilverarmaturer

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Kommunen har totalt ca 7000 armaturer och ca 1000 av dem återstår att bytas ut. De lamparmaturer som är kvar att bytas ut finns främst i de stora parkerna – Plantis och Mössebergsparken. En miljon kronor är avsatt för att jobba med parker där bland annat byte av belysning ingår. Under 2014 så kommer kvicksilverarmaturerna i Mössebergsparken att bytas ut. Armaturerna i Plantis kommer att bytas ut i samband med Plantis -projektetet. Park och Gata kommer att köpa in ett nytt system för att tydligare kunna föra och följa statistik kopplat till gatubelysning till exempel över byte av armaturer.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern