Energieffektivisering av belysning i fastigheter

Åtgärdsstatus:Beslutad Beslutad
Påbörjas senast:2016-01-01
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Belysningen kommer att ses över inom ramen för Falköpings Energiprojekt. Det finns planer på att byta ut en del belysning och placera ut belysning med närvarosensorer där det anses lämpligt. Åtgärden hör således ihop med åtgärder som kommer att utföras inom ramen för FEP och kommer att fungera som en fortsättning av dessa åtgärder när projektet är avslutat.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern