Energieffektiva alternativ vid byte av gatubelysning

Val av mest energieffektiva alternativ vid byte av gatubelysning

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad

Resultat

Redan år 2006 byttes många kvicksilverlampor ut och ersattes med mer miljövänliga alternativ. Lampor byts generellt ut successivt när de är uttjänade. Energieffektivisering och drifttimmar är två faktorer som man prioriterar vid byte av gatubelysning. Det finns en uttalad ambition om att alltid välja LED - lampor i nya områden gällande gatubelysning.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern