Byten till energisnålare fläktsystem med värmeåtervinning

Hyresbostäder kommer under 2014 påbörja ett så kallat totalprojekt vilket innebär en kartläggning av el, ventilation och värme inkluderat besparingsåtgärder för dessa områden. Majoriten av åtgärderna i Energi - och klimatstrategin som Hyresbostäder ansvarar för kommer att involveras i detta. En förstudie där man tittade på ett testområde har gjorts under 2012 men projektet fullföljdes aldrig. Det ska nu återupptas under 2014.

Åtgärdsstatus:Påbörjad Påbörjad

Resultat

Ett projekt kopplat till åtgärden utfördes under 2012 där en del fläktsystem byttes ut. Fläktsystemen ska ses över igen i samband med totalprojektet.

Ansvarig organisation: Hyresbostäder

Drivs med Miljöbarometern