Byte till tryckstyrda pumpar för värmesystem

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Vid byte av pumpar väljs alltid tryckstyrda pumpar för värmesystem. Byten av pumpar sker succesivt när pumpar är utjänade.

Ansvarig organisation: Hyresbostäder

Drivs med Miljöbarometern