Byte till LED-belysning i utomhusbelysningen

Hyresbostäder kommer under 2014 påbörja ett så kallat totalprojekt vilket innebär en kartläggning av el, ventilation och värme inkluderat besparingsåtgärder för dessa områden. Majoriten av åtgärderna i Energi - och klimatstrategin som Hyresbostäder ansvarar för kommer att involveras i detta. En förstudie där man tittade på ett testområde har gjorts under 2012 men projektet fullföljdes aldrig. Det ska nu återupptas under 2014.

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Byte av utomhusbelysningen till LED-belysning i befintligt bestånd har inte påbörjats. Däremot används alltid LED-belysning till utomhusbelysningen i nybyggda områden. Det börjar däremot bli prismässigt intressant att byta ut även befintlig utomhusbelysning till LED. Åtgärden fortskrider succesivt och kommer också att ses över inom ramen för totalprojektet.

Ansvarig organisation: Hyresbostäder

Drivs med Miljöbarometern