Byte till energieffektiva pumpar

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Det är inte genomförbart att välja pumpar enbart på att de är energieffektiva, även livscykel och situation/behov behövs tas hänsyn till. Åtgärden fortskrider med byten till energieffektiva pumpar där det anses lämpligt.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern