Byte till arbetsredskap som drivs av förnyelsebara drivmedel

Åtgärdsstatus:Beslutad Beslutad
Påbörjas senast:2015-01-01
Avslutas senast:2020-12-31

Resultat

Förnybara drivmedel är inte alltid tillgängligt för arbetsredskap. Däremot väljs alltid biogasbilar vid leasing av personbilar.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern