Årsförbrukning av drivmedel för personbilar

Datakälla: Data inrapporterad till Energieffektiviseringsstödet
Trend:Ingen uppmätt förändring ingen förändring sedan 2013
Senaste värdet:271 kWh (2013)
Utgångsvärde:271 kWh (2013)

Kommentar

Diesel som drivmedel har ökat stadigt från år 2009 till år 2013 medan bensin har minskat kraftigt mellan samma år.
Drivs med Miljöbarometern