Årsförbrukning av drivmedel för personbilar

Datakälla: Data inrapporterad till Energieffektiviseringsstödet
Senaste värdet:2252040 kWh (2013)
Utgångsvärde:752640 kWh (2009)

Kommentar

Diesel som drivmedel har ökat stadigt från år 2009 till år 2013 medan bensin har minskat kraftigt mellan samma år.
Drivs med Miljöbarometern