Årlig revision av Miljödiplomeringen

Årlig revision av Miljödiplomeringen på samtliga förvaltningar

Åtgärdsstatus:Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt

Resultat

Socialförvaltningen miljödiplomerades år 2011 och har omdiplomerats 2012 och 2013. Kultur - och fritidsförvaltningen miljödiplomerades 2011 och har omdiplomerats 2012. Räddningstjänsten miljödiplomerades 2011 och omdiplomerades 2012. Några av förvaltningarna ligger efter med den årliga miljörevisionen av sin Miljödiplomering.

Ansvarig organisation: Respektive nämnd

Drivs med Miljöbarometern