Anvisning för energiberäkning i investeringskalkyler

Ta fram och sprida i förvaltningarna anvisning för ekonomisk beräkning av investeringar där energikostnaden tas med

Åtgärdsstatus:Försenad Försenad
Påbörjas senast:2014-01-01
Avslutas senast:2015-12-31

Resultat

Arbetet med att implementera energiberäkningar i investeringskalkyler kommer att påbörjas under 2014.

Ansvarig organisation: Kommunstyrelsen

Drivs med Miljöbarometern