Antal miljöbilar

Antalet miljöklassade fordon bland kommunorganisationens leasade personbilar.

Indikatorn gäller leasade personbilar i kommunens förvaltningar

Mätområde Datum Värde
Totalt miljöfordon 2009 92
Totalt miljöfordon 2011 106
Totalt miljöfordon 2012 106
Totalt miljöfordon 2013 106
Bensinhybrider 2012 1
Bensinhybrider 2013 10
Dieselfordon 2009 55
Dieselfordon 2011 84
Dieselfordon 2012 92
Dieselfordon 2013 92
Gasfordon 2013 10
Bensinfordon 2009 70
Ej definierat 2009 38
Ej definierat 2011 41
Bensinfordon 2011 54
Bensinfordon 2012 47
Ej definierat 2012 41
Ej definierat 2013 24
Bensinfordon 2013 57
Datakälla: Data inrapporterat till Energieffektiviseringsstödet och från Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

2013 fanns det totalt 193 stycken leasade personbilar inom kommunens förvaltningar vilket betyder att andelen miljöbilar som uppfyller miljökraven i förordningen (2009:1) är ca 55 %. Detta är en minskning från 2012 då andelen miljöbilar låg på ca 59 %.
Drivs med Miljöbarometern