Antal miljöbilar

Antalet miljöklassade fordon bland kommunorganisationens leasade personbilar.

Indikatorn gäller leasade personbilar i kommunens förvaltningar

Mätområde Senaste värdet Datum
Totalt miljöfordon 106 2013
Bensinhybrider 10 2013
Dieselfordon 92 2013
Gasfordon 10 2013
Bensinfordon 57 2013
Ej definierat 24 2013
Datakälla: Data inrapporterat till Energieffektiviseringsstödet och från Miljöfordonsdiagnos

Kommentar

2013 fanns det totalt 193 stycken leasade personbilar inom kommunens förvaltningar vilket betyder att andelen miljöbilar som uppfyller miljökraven i förordningen (2009:1) är ca 55 %. Detta är en minskning från 2012 då andelen miljöbilar låg på ca 59 %.
Drivs med Miljöbarometern