Antal miljöbilar

Antalet miljöklassade fordon bland kommunorganisationens leasade personbilar.

Indikatorn gäller leasade personbilar i kommunens förvaltningar

Antalet miljöklassade fordon bland kommunorganisationens leasade personbilar.
Datakälla: Data inrapporterat till Energieffektiviseringsstödet och från Miljöfordonsdiagnos
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2012
Senaste värdet:10 Antal (2013)
Utgångsvärde:1 Antal (2012)

Kommentar

2013 fanns det totalt 193 stycken leasade personbilar inom kommunens förvaltningar vilket betyder att andelen miljöbilar som uppfyller miljökraven i förordningen (2009:1) är ca 55 %. Detta är en minskning från 2012 då andelen miljöbilar låg på ca 59 %.
Drivs med Miljöbarometern