Antal körda fordonskilometer

Antal körda fordonskilometer per fordon och år gällande kommunorganisationens leasade personbilar.

Datum Värde
2009 13112
2011 20500
2013 20773
Datakälla: Data inrapporterad till Energieffektiviseringsstödet

Kommentar

Antal körda fordonkilometer per fordon har ökat mellan åren 2009 - 2013 för kommunorganisationens leasade bilar. Ett utav målen för Falköping som juridisk person är att trafiken ska minska med 5 procent motsvarande ca 190 760 km till år 2014 jämfört med år 2009.
Drivs med Miljöbarometern