Antal körda fordonskilometer

Antal körda fordonskilometer per fordon och år gällande kommunorganisationens leasade personbilar.

Antal körda fordonskilometer per fordon och år gällande kommunorganisationens leasade personbilar.
Datakälla: Data inrapporterad till Energieffektiviseringsstödet
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:20773 km/fordon (2013)
Utgångsvärde:13112 km/fordon (2009)

Kommentar

Antal körda fordonkilometer per fordon har ökat mellan åren 2009 - 2013 för kommunorganisationens leasade bilar. Ett utav målen för Falköping som juridisk person är att trafiken ska minska med 5 procent motsvarande ca 190 760 km till år 2014 jämfört med år 2009.
Drivs med Miljöbarometern