Andel förnybar fjärrvärme

Andel förnybar fjärrvärme i fjärvärmeproduktionen

Fjärrvärme produceras av Falbygdens Energi (FEAB)

Mätområde Senaste värdet Datum
Förnybar energi 100 2013
Fossil energi 0 2013
Totalt 100 2013
Datakälla: Data inrapporterad till energieffektiviseringsstödet

Kommentar

Bränslemixen består endast av biobränsle - briketter, skogsflis, bioolja och pellets. Data rapporterad till Energieffektiviseringsstödet gäller kommunens bostäder samt lokaler.
Drivs med Miljöbarometern