Andel förnybar fjärrvärme

Andel förnybar fjärrvärme i fjärvärmeproduktionen

Fjärrvärme produceras av Falbygdens Energi (FEAB)

Andel förnybar fjärrvärme i fjärvärmeproduktionen
Färgruta Totalt
Färgruta Förnybar energi
Datakälla: Data inrapporterad till energieffektiviseringsstödet
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2011
Senaste värdet:100 % (2013)
Utgångsvärde:96 % (2011)

Kommentar

Bränslemixen består endast av biobränsle - briketter, skogsflis, bioolja och pellets. Data rapporterad till Energieffektiviseringsstödet gäller kommunens bostäder samt lokaler.
Drivs med Miljöbarometern