All nybyggnation ska ske enligt lägst minienergihus-standard

Åtgärdsstatus:Genomförd Genomförd 2013
Påbörjas senast:2015-01-01

Resultat

Vid rena nybyggnationer ställs idag krav om lägst minienergihus-standard. Startdatum för åtgärden var satt till 2015 men är redan införd.

Ansvarig organisation: Tekniska nämnden

Drivs med Miljöbarometern