Energianvändning

Mål för energianvändning för Falköpings kommun som kommunal organisation avseende år 2014 och år 2020

År 2014
Minskad användning av energi jämfört med 2009
- 8 % el, ca 1 840 MWh
- 14 % värme, ca 5 749 MWh
- 5 % trafik, ca 190 760 km

Det minskade utsläppet koldioxid innebär en minskning med ca 1 457 ton per år

År 2020
Minskad användning av energi jämfört med 2009
- 25 %, ca 5 751 MWh
- 20 % värme, ca 8 212 MWh
- 20 % trafik, ca 763 041 km

Det minskade utsläppet av koldioxid innebär en minskning med ca 4 510 ton per år.

Minskningen av energianvändningen gällande både år 2014 och år 2020 följs upp med hjälp av indikatorer och ska ske genom ett flertal åtgärder kopplade till målen för den kommunala organisationen

Indikatorer

Energianvändning i kommunens lokaler

Indikator FEK.K.A.5 Inköpt energi i kommunens verksamhetslokaler

Energianvändning i kommunens bostäder

Indikator FEK.K.A.6 Inköpt energi, exklusive hushållsel, i kommunala bostäder.

Andel förnybar fjärrvärme

Indikator FEK.K.A.3 Andel förnybar fjärrvärme i fjärvärmeproduktionen

Inköpt el

Indikator FEK.K.A.4 Inköpt el till kommunens bostäder och lokaler

Antal körda fordonskilometer

Indikator FEK.K.A.7 Antal körda fordonskilometer per fordon och år gällande kommunorganisationens leasade personbilar.

Antal miljöbilar

Indikator FEK.K.A.8 Antalet miljöklassade fordon bland kommunorganisationens leasade personbilar.
Drivs med Miljöbarometern