Mål för den kommunala organisationen

För Falköpings kommun som kommunal organisation har mål satts avseende både år 2014 och år 2020. Målen följs upp genom indikatorer och nyckeltal. För att nå målen finns ett antal åtgärder kopplat till Falköpings kommun som kommunal organisation.

Drivs med Miljöbarometern