Mål för den kommunala organisationen

För Falköpings kommun som kommunal organisation har mål satts avseende både år 2014 och år 2020. Målen följs upp genom indikatorer och nyckeltal. För att nå målen finns ett antal åtgärder kopplat till Falköpings kommun som kommunal organisation.

Mål

Energianvändning

Delmål FEK.K.A Mål för energianvändning för Falköpings kommun som kommunal organisation avseende år 2014 och år 2020
Trend: 4 av 7 Indikator har en positiv trend4 av 7 Indikator har en positiv trend4 av 7 Indikator har en positiv trend
Åtgärdsstatus: 18 av 38 åtgärder är genomförda18 av 38 åtgärder är genomförda18 av 38 åtgärder är genomförda18 av 38 åtgärder är genomförda
Drivs med Miljöbarometern