Totalkväve, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedelvärden.

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Indikatorn visar kvävehalten i ett urval av vattendrag i MÖS-kommunerna.

Mätområde Datum Värde
Tidan, Åreberg 2005 1600
Tidan, Åreberg 2006 1300
Tidan, Åreberg 2007 1267
Tidan, Åreberg 2008 1165
Tidan, Åreberg 2009 1083
Tidan, Åreberg 2010 1180
Tidan, Åreberg 2012 1100
Tidan, Åreberg 2015 1235
Djuran 2005 6233
Djuran 2006 5517
Djuran 2007 3683
Djuran 2008 3200
Djuran 2009 3000
Djuran 2010 3083
Djuran 2013 3343
Djuran 2016 3757
Klämmabäcken 2005 4267
Klämmabäcken 2006 4400
Klämmabäcken 2007 3333
Klämmabäcken 2008 2467
Klämmabäcken 2009 2617
Klämmabäcken 2010 3033
Klämmabäcken 2012 2667
Klämmabäcken 2015 3475
Ösan, Herrgården 2005 2175
Ösan, Herrgården 2006 2542
Ösan, Herrgården 2007 2542
Ösan, Herrgården 2008 2300
Ösan, Herrgården 2009 2292
Ösan, Herrgården 2010 2250
Ösan, Herrgården 2013 2108
Ösan, Herrgården 2016 2433
Forsviksån 2005 400
Forsviksån 2006 430
Forsviksån 2007 487
Forsviksån 2008 418
Forsviksån 2009 375
Forsviksån 2010 460
Forsviksån 2011 443
Forsviksån 2012 483
Forsviksån 2013 508
Forsviksån 2014 437
Forsviksån 2015 473
Forsviksån 2016 436
Hjoån 2005 992
Hjoån 2006 1048
Hjoån 2007 960
Hjoån 2008 988
Hjoån 2009 839
Hjoån 2010 1063
Hjoån 2011 1129
Hjoån 2012 940
Hjoån 2013 1184
Hjoån 2014 1373
Hjoån 2015 1325
Hjoån 2016 1517
Yan 2005 1118
Yan 2006 1395
Yan 2007 1158
Yan 2008 1182
Yan 2009 1032
Yan 2010 930
Yan 2011 1348
Yan 2014 1346
Ätran 2005 954
Ätran 2006 1176
Ätran 2007 1203
Ätran 2008 1023
Ätran 2009 925
Ätran 2010 912
Ätran 2011 1053
Ätran 2012 888
Ätran 2013 1085
Ätran 2014 965
Ätran 2015 947
Ömboån 2005 2600
Ömboån 2006 2950
Ömboån 2007 3083
Ömboån 2008 2240
Ömboån 2009 1528
Ömboån 2010 2083
Ömboån 2013 3225
Ömboån 2016 2542
Bragnumsån 2005 4250
Bragnumsån 2006 6483
Bragnumsån 2007 6817
Bragnumsån 2008 6117
Bragnumsån 2009 4133
Bragnumsån 2010 4867
Bragnumsån 2011 4383
Bragnumsån 2012 4067
Bragnumsån 2013 4217
Bragnumsån 2014 3350
Bragnumsån 2015 3917
Bragnumsån 2016 4033
Pösan 2005 2433
Pösan 2006 2150
Pösan 2007 2083
Pösan 2008 1855
Pösan 2009 1450
Pösan 2010 1567
Pösan 2011 1600
Pösan 2012 1450
Pösan 2013 1950
Pösan 2014 1583
Pösan 2015 1833
Pösan 2016 2650
Lidan 2005 1517
Lidan 2006 1833
Lidan 2007 1267
Lidan 2008 1118
Lidan 2009 1317
Lidan 2010 1560
Lidan 2011 1480
Lidan 2012 2483
Lidan 2013 1450
Lidan 2015 1233
Hornborgarån 2005 2633
Hornborgarån 2006 3033
Hornborgarån 2007 3267
Hornborgarån 2008 3300
Hornborgarån 2009 2133
Hornborgarån 2010 3720
Hornborgarån 2011 2617
Hornborgarån 2012 2283
Hornborgarån 2013 2067
Hornborgarån 2014 2217
Hornborgarån 2015 2450
Hornborgarån 2016 2717
Datakälla: SLU miljödata och årsrapporter

Kommentar

Totalkvävehalten för vissa vattendrag har varit väldigt varierande, vilket bland annat kan bero på variation i nederbörd och vattenmängd men kan också bero på att olika metoder har används olika år. Totalkvävehalten är högst i Bragnumsån (bron vid väg 655 Elin) och Djuran (bron vid Brunnstorp) och har ökat de senaste åren. Bragnumsån tillhör Lidans avrinningsområde. Nedfall av luftburna kväveföreningar och urlakning från jordbruksmark har inneburit höga till extremt höga totalkvävehalter vid många stationer i Lidan. Djuran ligger före utflödet i Tidan. Djuran är kraftigt belastad från omgivande jordbruksmark. Dessutom sker utsläpp från enskilda avlopp. Tidigare skedde även utsläpp från avloppsreningsverket i Värsås, men detta lades ned år 2008.
Drivs med Miljöbarometern