Totalfosfor, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedelvärden.

Fosfor brukar vara det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för växternas produktion. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Indikatorn visar fosforhalten i ett urval av vattendrag i MÖS-kommunerna.

Mätområde Datum Värde
Tidan, Åreberg 2005 43
Tidan, Åreberg 2006 26
Tidan, Åreberg 2007 23
Tidan, Åreberg 2008 31
Tidan, Åreberg 2009 22
Tidan, Åreberg 2010 28
Tidan, Åreberg 2012 35
Tidan, Åreberg 2015 30
Djuran 2005 246
Djuran 2006 173
Djuran 2007 129
Djuran 2008 170
Djuran 2009 162
Djuran 2010 182
Djuran 2013 140
Djuran 2016 105
Klämmabäcken 2005 126
Klämmabäcken 2006 109
Klämmabäcken 2007 82
Klämmabäcken 2008 87
Klämmabäcken 2009 71
Klämmabäcken 2010 69
Klämmabäcken 2012 137
Klämmabäcken 2015 82
Ösan, Herrgården 2005 48
Ösan, Herrgården 2006 59
Ösan, Herrgården 2007 46
Ösan, Herrgården 2008 65
Ösan, Herrgården 2009 52
Ösan, Herrgården 2010 42
Ösan, Herrgården 2013 48
Ösan, Herrgården 2016 41
Forsviksån 2005 11
Forsviksån 2006 8
Forsviksån 2007 12
Forsviksån 2008 16
Forsviksån 2009 11
Forsviksån 2010 11
Forsviksån 2011 11
Forsviksån 2012 13
Forsviksån 2013 13
Forsviksån 2014 12
Forsviksån 2015 13
Forsviksån 2016 12
Hjoån 2005 22
Hjoån 2006 25
Hjoån 2007 21
Hjoån 2008 27
Hjoån 2009 31
Hjoån 2010 30
Hjoån 2011 42
Hjoån 2012 27
Hjoån 2013 30
Hjoån 2014 31
Hjoån 2015 38
Hjoån 2016 36
Yan 2005 27
Yan 2006 30
Yan 2007 24
Yan 2008 30
Yan 2009 23
Yan 2010 21
Yan 2011 48
Yan 2014 33
Ätran 2005 15
Ätran 2006 13
Ätran 2007 18
Ätran 2008 18
Ätran 2009 20
Ätran 2010 15
Ätran 2011 19
Ätran 2012 20
Ätran 2013 23
Ätran 2014 24
Ätran 2015 18
Ömboån 2005 102
Ömboån 2006 63
Ömboån 2007 42
Ömboån 2008 33
Ömboån 2009 33
Ömboån 2010 66
Ömboån 2013 48
Ömboån 2016 38
Bragnumsån 2005 52
Bragnumsån 2006 40
Bragnumsån 2007 55
Bragnumsån 2008 53
Bragnumsån 2009 47
Bragnumsån 2010 54
Bragnumsån 2011 61
Bragnumsån 2012 85
Bragnumsån 2013 60
Bragnumsån 2014 48
Bragnumsån 2015 45
Bragnumsån 2016 36
Pösan 2005 22
Pösan 2006 16
Pösan 2007 23
Pösan 2008 20
Pösan 2009 17
Pösan 2010 17
Pösan 2011 20
Pösan 2012 25
Pösan 2013 40
Pösan 2014 21
Pösan 2015 24
Pösan 2016 17
Lidan 2005 32
Lidan 2006 26
Lidan 2007 25
Lidan 2008 31
Lidan 2009 44
Lidan 2010 36
Lidan 2011 55
Lidan 2012 54
Lidan 2013 39
Lidan 2015 27
Hornborgarån 2005 26
Hornborgarån 2006 20
Hornborgarån 2007 23
Hornborgarån 2008 25
Hornborgarån 2009 26
Hornborgarån 2010 58
Hornborgarån 2011 34
Hornborgarån 2012 32
Hornborgarån 2013 44
Hornborgarån 2014 33
Hornborgarån 2015 22
Hornborgarån 2016 18
Datakälla: SLU miljödata och årsrapporter

Kommentar

Totalfosforhalten för vissa vattendrag har varit väldigt varierande, vilket bland annat kan bero på variation i nederbörd och vattenmängd. För en majoritet av vattendragen har dock fosforhalten legat på en relativt stabil nivå. Totalfosforhalten är högst i Djuran (bron vid Brunnstorp), därefter Klämmabäcken (bron vid väg Horn - Väring). Båda ligger i Tidans avrinningsområde. Djuran har för 2016 fått klassningen Otillfredsställande status avseende totalfosfor, samma för Klämmabäcken för år 2015. Djuran är kraftigt belastad från omgivande jordbruksmark. Dessutom sker utsläpp från enskilda avlopp. Tidigare skedde även utsläpp från avloppsreningsverket i Värsås, men detta lades ned år 2008.
Drivs med Miljöbarometern