Badvattenkvalitet, status

Badvattenklassificering på de officiella baden inom MÖS.

Kvalitetsklasserna beräknas utifrån de senaste fyra årens badvattenprovtagningar. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. För att ett bad ska kunna klassificeras måste minst tre till fyra prover tas under en badsäsong. Tas färre prover får badet bedömningen ”Ej klassificerad”.

Badvattenklassificering på de officiella baden inom MÖS.
Färgruta Utmärkt kvalitet
Färgruta Bra kvalitet
Färgruta Tillfredsställande kvalitet
Färgruta Dålig kvalitet
Färgruta Ej klassificerad
Datakälla: Badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten
Senaste värdet:14 stycken (2015)
Utgångsvärde:20 stycken (2010)

Kommentar

Sedan 2012 är det färre bad som har fått någon klassificering. Av de bad som klassificerats har alla utmärkt eller bra kvalitet. Större delen av badplatserna inom östra Skaraborg räknas inte som EU-bad och har därför inga krav på klassificering.
Drivs med Miljöbarometern