Badvattenkvalitet per kommun

Andel badplatser med utmärkt badvattenkvalitet per kommun.

Kvalitetsklasserna beräknas utifrån de senaste fyra årens badvattenprovtagningar. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. För att ett bad ska kunna klassificeras måste minst tre till fyra prover tas under en badsäsong. Tas färre prover får badet bedömningen ”Ej klassificerad”.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2010 83
Alla MÖS-kommuner 2011 87,5
Alla MÖS-kommuner 2012 83
Alla MÖS-kommuner 2013 56
Alla MÖS-kommuner 2014 50
Alla MÖS-kommuner 2015 58
Alla MÖS-kommuner 2016 71
Alla MÖS-kommuner 2017 78
Falköping 2010 100
Falköping 2011 100
Falköping 2012 100
Falköping 2013 100
Falköping 2014 100
Falköping 2015 100
Falköping 2016 100
Falköping 2017 100
Hjo 2010 33
Hjo 2011 67
Hjo 2012 100
Hjo 2013 0
Hjo 2014 0
Hjo 2015 0
Hjo 2016 0
Hjo 2017 0
Karlsborg 2010 87,5
Karlsborg 2011 75
Karlsborg 2012 62,5
Karlsborg 2013 37,5
Karlsborg 2014 57
Karlsborg 2015 38
Karlsborg 2016 75
Karlsborg 2017 75
Skövde 2010 86
Skövde 2011 100
Skövde 2012 100
Skövde 2013 87,5
Skövde 2014 75
Skövde 2015 88
Skövde 2016 88
Skövde 2017 100
Tibro 2010 100
Tibro 2011 100
Tibro 2012 80
Tibro 2013 60
Tibro 2014 20
Tibro 2015 75
Tibro 2016 75
Tibro 2017 100
Datakälla: Badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Sedan 2012 är det färre bad som har fått någon klassificering. Av de bad som har klassificerats har alla klassats som utmärkt. I Falköping, Skövde och Tibro har alla badplatser klassificerats medan i Hjo är allas deras tre badplatser nya och i Karlsborg är det en ny badplats och en som är otillräckligt provtagen.
Drivs med Miljöbarometern