Badvattenkvalitet per kommun

Andel badplatser med utmärkt badvattenkvalitet per kommun.

Kvalitetsklasserna beräknas utifrån de senaste fyra årens badvattenprovtagningar. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. För att ett bad ska kunna klassificeras måste minst tre till fyra prover tas under en badsäsong. Tas färre prover får badet bedömningen ”Ej klassificerad”.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2010 83
Alla MÖS-kommuner 2011 87,5
Alla MÖS-kommuner 2012 83
Alla MÖS-kommuner 2013 56
Alla MÖS-kommuner 2014 50
Alla MÖS-kommuner 2015 56
Falköping 2010 100
Falköping 2011 100
Falköping 2012 100
Falköping 2013 100
Falköping 2014 100
Falköping 2015 100
Hjo 2010 33
Hjo 2011 67
Hjo 2012 100
Hjo 2013 0
Hjo 2014 0
Hjo 2015 0
Karlsborg 2010 87,5
Karlsborg 2011 75
Karlsborg 2012 62,5
Karlsborg 2013 37,5
Karlsborg 2014 57
Karlsborg 2015 37,5
Skövde 2010 86
Skövde 2011 100
Skövde 2012 100
Skövde 2013 87,5
Skövde 2014 75
Skövde 2015 87,5
Tibro 2010 100
Tibro 2011 100
Tibro 2012 80
Tibro 2013 60
Tibro 2014 20
Tibro 2015 60
Datakälla: Badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Sedan 2012 är det färre bad som har fått någon klassificering. Av de bad som klassificerats har alla utmärkt eller bra kvalitet. I Falköping hade kommunens enda officiella badplats utmärkt kvalitet år 2015 medan i Hjo saknar de tre officiella badplatserna klassificering.
Drivs med Miljöbarometern