Badvattenkvalitet per kommun

Andel badplatser med utmärkt badvattenkvalitet per kommun.

Kvalitetsklasserna beräknas utifrån de senaste fyra årens badvattenprovtagningar. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. För att ett bad ska kunna klassificeras måste minst tre till fyra prover tas under en badsäsong. Tas färre prover får badet bedömningen ”Ej klassificerad”.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 78 2017
Falköping 100 2017
Hjo 0 2017
Karlsborg 75 2017
Skövde 100 2017
Tibro 100 2017
Datakälla: Badplatsen, Havs- och vattenmyndigheten

Kommentar

Sedan 2012 är det färre bad som har fått någon klassificering. Av de bad som har klassificerats har alla klassats som utmärkt. I Falköping, Skövde och Tibro har alla badplatser klassificerats medan i Hjo är allas deras tre badplatser nya och i Karlsborg är det en ny badplats och en som är otillräckligt provtagen.
Drivs med Miljöbarometern