Nyregistrerade miljöbilar

Andel nyregistrerade miljöbilar under året

Nyckeltalet visar andelen nyregistrerade miljöbilar utifrån den vid tidpunkten gällande miljöbilsdefinition.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2009 36
Alla MÖS-kommuner 2010 39,9
Alla MÖS-kommuner 2011 40,9
Alla MÖS-kommuner 2012 50,8
Alla MÖS-kommuner 2013 12,2
Alla MÖS-kommuner 2014 17,6
Alla MÖS-kommuner 2015 18,6
Alla MÖS-kommuner 2016 18,2
Falköping 2009 29
Falköping 2010 39,9
Falköping 2011 42,4
Falköping 2012 50,7
Falköping 2013 7,5
Falköping 2014 13,9
Falköping 2015 13,4
Falköping 2016 14,9
Hjo 2009 34,5
Hjo 2010 31,3
Hjo 2011 35,4
Hjo 2012 51,6
Hjo 2013 5,3
Hjo 2014 8,4
Hjo 2015 20,2
Hjo 2016 14,1
Karlsborg 2009 25,3
Karlsborg 2010 29,2
Karlsborg 2011 34,1
Karlsborg 2012 50,6
Karlsborg 2013 6,5
Karlsborg 2014 16,6
Karlsborg 2015 19,8
Karlsborg 2016 18,3
Skövde 2009 39,4
Skövde 2010 42
Skövde 2011 41,7
Skövde 2012 51,3
Skövde 2013 14,7
Skövde 2014 20,2
Skövde 2015 20,5
Skövde 2016 20,2
Tibro 2009 36,3
Tibro 2010 33,2
Tibro 2011 37,3
Tibro 2012 42,4
Tibro 2013 6,6
Tibro 2014 8,5
Tibro 2015 11,4
Tibro 2016 8,5
Riket 2011 37,5
Riket 2012 43,1
Riket 2013 10,1
Riket 2014 16,5
Riket 2015 16,6
Riket 2016 16,4
Datakälla: Trafikanalys och SCB

Kommentar

Andelen har minskat något och ligger nu på 18 procent bland MÖS-kommunerna. Den enda kommun som har haft en positiv trend är Falköping där 15 procent av de nyregistrerade bilarna är miljöbilar. Skövde ligger fortfarande högst på 20 procent. I riket ligger andelen på 16 procent.

Andelen miljöbilar minskade kraftigt 2013 på grund av den nya miljöbilsdefinitionen. Innan dess var mer än varannan nyregistrerad bil en miljöbil. Sedan 2013 har andelen åter ökat.

Drivs med Miljöbarometern