Nyregistrerade miljöbilar

Andel nyregistrerade miljöbilar under året

Nyckeltalet visar andelen nyregistrerade miljöbilar utifrån den vid tidpunkten gällande miljöbilsdefinition.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 18,2 2016
Falköping 14,9 2016
Hjo 14,1 2016
Karlsborg 18,3 2016
Skövde 20,2 2016
Tibro 8,5 2016
Riket 16,4 2016
Datakälla: Trafikanalys och SCB

Kommentar

Andelen har minskat något och ligger nu på 18 procent bland MÖS-kommunerna. Den enda kommun som har haft en positiv trend är Falköping där 15 procent av de nyregistrerade bilarna är miljöbilar. Skövde ligger fortfarande högst på 20 procent. I riket ligger andelen på 16 procent.

Andelen miljöbilar minskade kraftigt 2013 på grund av den nya miljöbilsdefinitionen. Innan dess var mer än varannan nyregistrerad bil en miljöbil. Sedan 2013 har andelen åter ökat.

Drivs med Miljöbarometern