Nyregistrerade miljöbilar

Andel nyregistrerade miljöbilar under året

Nyckeltalet visar andelen nyregistrerade miljöbilar utifrån den vid tidpunkten gällande miljöbilsdefinition.

Andel nyregistrerade miljöbilar under året
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Falköping
Färgruta Hjo
Färgruta Karlsborg
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: Trafikanalys och SCB
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 2009
Senaste värdet:18,2 % (2016)
Utgångsvärde:36 % (2009)

Kommentar

Andelen har minskat något och ligger nu på 18 procent bland MÖS-kommunerna. Den enda kommun som har haft en positiv trend är Falköping där 15 procent av de nyregistrerade bilarna är miljöbilar. Skövde ligger fortfarande högst på 20 procent. I riket ligger andelen på 16 procent.

Andelen miljöbilar minskade kraftigt 2013 på grund av den nya miljöbilsdefinitionen. Innan dess var mer än varannan nyregistrerad bil en miljöbil. Sedan 2013 har andelen åter ökat.

Drivs med Miljöbarometern