Miljöbilar, nya definitionen

Andel miljöbilar i trafik enligt MB 2013

Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande, tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 4,7 2016
Falköping 2,6 2016
Hjo 2,9 2016
Karlsborg 3,1 2016
Skövde 7 2016
Tibro 2 2016
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

När den nya miljöbilsdefinitionen infördes var andelen låg hos samtliga kommuner men har därefter ökat kraftigt. Dock är det fortfarande relativt låg andel av personbilarna som är miljöbilar, totalt inom MÖS-kommunerna är knappt fem procent miljöbilar. Högst andel har Skövde med sju procent miljöbilar. I riket är fyra procent av personbilarna miljöbilar.
Drivs med Miljöbarometern