Miljöbilar, nya definitionen

Andel miljöbilar i trafik enligt MB 2013

Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande, tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2013 0,8
Alla MÖS-kommuner 2014 2,1
Alla MÖS-kommuner 2015 3,6
Alla MÖS-kommuner 2016 4,7
Falköping 2013 0,3
Falköping 2014 0,9
Falköping 2015 1,8
Falköping 2016 2,6
Hjo 2013 0,2
Hjo 2014 0,8
Hjo 2015 1,8
Hjo 2016 2,9
Karlsborg 2013 0,3
Karlsborg 2014 1,1
Karlsborg 2015 2,1
Karlsborg 2016 3,1
Skövde 2013 1,4
Skövde 2014 3,4
Skövde 2015 5,6
Skövde 2016 7
Tibro 2013 0,3
Tibro 2014 0,8
Tibro 2015 1,5
Tibro 2016 2
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

När den nya miljöbilsdefinitionen infördes var andelen låg hos samtliga kommuner men har därefter ökat kraftigt. Dock är det fortfarande relativt låg andel av personbilarna som är miljöbilar, totalt inom MÖS-kommunerna är knappt fem procent miljöbilar. Högst andel har Skövde med sju procent miljöbilar. I riket är fyra procent av personbilarna miljöbilar.
Drivs med Miljöbarometern