Miljöbilar i trafik

Andel miljöbilar i trafik

Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande, tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar.

Indikatorn visar andelen miljöbilar i trafik enligt den definition som gällde vid inköpstillfället. Från och med 2016 redovisas inte antal miljöbilar enligt den tidigare definitionen, varav denna indikator inte kommer att uppdateras. Se istället Miljöbilar, nya definitionen.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 2008 4,8
Alla MÖS-kommuner 2009 6,6
Alla MÖS-kommuner 2010 9
Alla MÖS-kommuner 2011 11,5
Alla MÖS-kommuner 2012 14,1
Alla MÖS-kommuner 2013 14,8
Alla MÖS-kommuner 2014 15,2
Alla MÖS-kommuner 2015 16,1
Falköping 2008 2,8
Falköping 2009 4,3
Falköping 2010 6,7
Falköping 2011 8,9
Falköping 2012 11,8
Falköping 2013 12,9
Falköping 2014 13,4
Falköping 2015 14,3
Hjo 2008 2,3
Hjo 2009 4,6
Hjo 2010 6,2
Hjo 2011 8,6
Hjo 2012 11,3
Hjo 2013 12,8
Hjo 2014 13,2
Hjo 2015 13,8
Karlsborg 2008 2,1
Karlsborg 2009 3,2
Karlsborg 2010 5,1
Karlsborg 2011 7,6
Karlsborg 2012 10,6
Karlsborg 2013 11,3
Karlsborg 2014 11,9
Karlsborg 2015 13
Skövde 2008 7,4
Skövde 2009 9,5
Skövde 2010 12,3
Skövde 2011 14,8
Skövde 2012 17,2
Skövde 2013 17,6
Skövde 2014 17,8
Skövde 2015 18,5
Tibro 2008 2,1
Tibro 2009 3,6
Tibro 2010 5,5
Tibro 2011 8,1
Tibro 2012 10,5
Tibro 2013 11,5
Tibro 2014 12,3
Tibro 2015 13,3
Riket 2011 10,8
Riket 2012 13,4
Riket 2013 13,8
Riket 2014 14,6
Riket 2015 15,3
Datakälla: Trafikanalys och SCB

Kommentar

Andelen miljöbilar har ökat stadigt under åren. 2013 minskade ökningstakten kraftigt vilket beror på den nya miljöbilsdefinition som började gälla då. Inom MÖS-kommunerna är andelen miljöbilar i trafik 16 procent vilket är strax över medel för riket. Skövde utmärker sig bland MÖS-kommunerna som den kommun med högst andel miljöbilar, resterande kommuner ligger under medel för riket.
Drivs med Miljöbarometern