Leverans av drivmedel

Leverans av motorbensin, diesel samt etanol.

För att minska vår påverkan på klimatet behöver användningen av fossila drivmedel inom transporter att minska.

Indikatorn visar leveranser av drivmedel till MÖS-kommunerna, det behöver dock inte betyda att den slutliga användningen sker inom regionen eftersom köparen kan bo i en annan kommun.

Från och med 2008 redovisar SCB leverans av E85 till varje kommun och år 2011 redovisas etanolen i E85 för sig. Låginblandning av etanol i bensin redovisas under motorbensin.

Mätområde Datum Värde
Totalt 2001 1075480
Totalt 2002 1107120
Totalt 2003 1144920
Totalt 2004 1143870
Totalt 2005 1097180
Totalt 2006 1132600
Totalt 2007 1115170
Totalt 2008 1145162
Totalt 2009 1158136
Totalt 2010 1146323
Totalt 2011 1018090
Totalt 2012 932480
Totalt 2014 943250
Totalt 2015 980340
Bensin 2001 618800
Bensin 2002 640640
Bensin 2003 633360
Bensin 2004 608790
Bensin 2005 616980
Bensin 2006 640640
Bensin 2007 625170
Bensin 2008 593320
Bensin 2009 556010
Bensin 2010 505960
Bensin 2011 465920
Bensin 2012 419510
Bensin 2014 406770
Bensin 2015 408590
Diesel 2001 456680
Diesel 2002 466480
Diesel 2003 511560
Diesel 2004 535080
Diesel 2005 480200
Diesel 2006 491960
Diesel 2007 490000
Diesel 2008 539980
Diesel 2009 592900
Diesel 2010 629160
Diesel 2011 540960
Diesel 2012 501760
Diesel 2014 528220
Diesel 2015 566440
E85/etanol 2008 11862
E85/etanol 2009 9226
E85/etanol 2010 11203
E85/etanol 2011 11210
E85/etanol 2012 11210
E85/etanol 2014 8260
E85/etanol 2015 5310
Datakälla: SCB

Kommentar

Bränsleleveranserna har tidigare legat på en relativt konstant nivå men 2011 och 2012 skedde en tydlig minskning. Fram till och med 2008 var leveransen av bensin störst, men 2009 gick dieseln om. Etanolens andel är låg och har minskat sedan 2008. I Skövde och Falköping finns även tankstationer med fordonsgas. Det går tyvärr inte få fram den levererade mängden till kommunerna. I indikatorn Energi/Biogas finns uppgifter om producerad biogas, varav det mesta görs om till fordonsgas.
Drivs med Miljöbarometern