Leverans av drivmedel

Leverans av motorbensin, diesel samt etanol.

För att minska vår påverkan på klimatet behöver användningen av fossila drivmedel inom transporter att minska.

Indikatorn visar leveranser av drivmedel till MÖS-kommunerna, det behöver dock inte betyda att den slutliga användningen sker inom regionen eftersom köparen kan bo i en annan kommun.

Från och med 2008 redovisar SCB leverans av E85 till varje kommun och år 2011 redovisas etanolen i E85 för sig. Låginblandning av etanol i bensin redovisas under motorbensin.

Leverans av motorbensin, diesel samt etanol.
Datakälla: SCB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2008
Senaste värdet:5310 MWh (2015)
Utgångsvärde:11862 MWh (2008)

Kommentar

Bränsleleveranserna har tidigare legat på en relativt konstant nivå men 2011 och 2012 skedde en tydlig minskning. Fram till och med 2008 var leveransen av bensin störst, men 2009 gick dieseln om. Etanolens andel är låg och har minskat sedan 2008. I Skövde och Falköping finns även tankstationer med fordonsgas. Det går tyvärr inte få fram den levererade mängden till kommunerna. I indikatorn Energi/Biogas finns uppgifter om producerad biogas, varav det mesta görs om till fordonsgas.
Drivs med Miljöbarometern