Leverans av drivmedel

Leverans av motorbensin, diesel samt etanol.

För att minska vår påverkan på klimatet behöver användningen av fossila drivmedel inom transporter att minska.

Indikatorn visar leveranser av drivmedel till MÖS-kommunerna, det behöver dock inte betyda att den slutliga användningen sker inom regionen eftersom köparen kan bo i en annan kommun.

Från och med 2008 redovisar SCB leverans av E85 till varje kommun och år 2011 redovisas etanolen i E85 för sig. Låginblandning av etanol i bensin redovisas under motorbensin.

Mätområde Senaste värdet Datum
Bensin 408590 2015
Diesel 566440 2015
E85/etanol 5310 2015
Totalt 980340 2015
Datakälla: SCB

Kommentar

Bränsleleveranserna har tidigare legat på en relativt konstant nivå men 2011 och 2012 skedde en tydlig minskning. Fram till och med 2008 var leveransen av bensin störst, men 2009 gick dieseln om. Etanolens andel är låg och har minskat sedan 2008. I Skövde och Falköping finns även tankstationer med fordonsgas. Det går tyvärr inte få fram den levererade mängden till kommunerna. I indikatorn Energi/Biogas finns uppgifter om producerad biogas, varav det mesta görs om till fordonsgas.
Drivs med Miljöbarometern