Leverans av drivmedel

Leverans av motorbensin, diesel, HVO, FAME samt etanol.

För att minska vår påverkan på klimatet behöver användningen av fossila drivmedel inom transporter att minska.

Indikatorn visar leveranser av drivmedel till MÖS-kommunerna, det behöver dock inte betyda att den slutliga användningen sker inom regionen eftersom köparen kan bo i en annan kommun.

Sedan år 2008 redovisas leveranser av E85, men från år 2011 redovisas etanolvolymen i E85 och ED95 gemensamt vilket medför att det inte är jämfört bakåt i tiden. Etanolvolymen i motorbensinen ingår inte i dessa volymer, utan den ingår i motorbensinen samt låginblandning av biodiesel (FAME och HVO) ingår i dieselbränsle. Från år 2016 är även HVO och FAME inkluderat i statistiken.

Leverans av motorbensin, diesel, HVO, FAME samt etanol.
Färgruta Bensin
Färgruta Diesel
Färgruta HVO
Färgruta FAME
Färgruta E85/etanol
Datakälla: SCB
Trend:Utvecklingen går åt rätt håll förbättring sedan 2001
Senaste värdet:990459 MWh (2017)
Utgångsvärde:1075480 MWh (2001)

Kommentar

Bensinen fortsätter att minska medan diesel fortsätter att öka. Låginblandad biodiesel (HVO och FAME) ingår i dieseln och låg 2017 på 23 procent. För 2017 ser man en markant ökning av ren HVO jämfört med föregående år men står fortfarande för en låg andel av totala bränslemängderna. Förnybart bränsle (exklusive det som är låginblandat i bensin och diesel) står för fyra procent av levererade bränslemängder till östra Skaraborg.

I Skövde och Falköping finns även tankstationer med fordonsgas. Det går tyvärr inte få fram den levererade mängden till kommunerna. I indikatorn Energi - Biogas finns uppgifter om producerad biogas, varav det mesta görs om till fordonsgas.
Drivs med Miljöbarometern