Körsträcka

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.

Indikatorn visar totala körsträckor med bil per invånare för de bilar som är registrerade i respektive kommun. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 774 2016
Falköping 750 2016
Hjo 788 2016
Karlsborg 842 2016
Skövde 744 2016
Tibro 744 2016
Riket 673 2016
Datakälla: SCB

Kommentar

Körsträckan per invånare fortsätter att öka och befolkningen i MÖS-kommunerna kör i genomsnitt 760 mil, vilket är 100 mil mer jämfört med snittet för riket. Körsträckan har under några år legat lägre än högstanivån 2008 men under 2015 ökade körsträckan för samtliga kommuner och ligger nu över 2008 års nivå. Karlsborgs är den kommun inom MÖS med högst körsträcka (842 mil/invånare) medan Tibro och Skövde har lägst (744 mil/invånare).
Drivs med Miljöbarometern