Körsträcka

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.

Indikatorn visar totala körsträckor med bil per invånare för de bilar som är registrerade i respektive kommun. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Mätområde Datum Värde
Alla MÖS-kommuner 1999 691
Alla MÖS-kommuner 2000 716
Alla MÖS-kommuner 2005 747
Alla MÖS-kommuner 2008 766
Alla MÖS-kommuner 2009 749
Alla MÖS-kommuner 2010 747
Alla MÖS-kommuner 2011 753
Alla MÖS-kommuner 2012 756
Alla MÖS-kommuner 2013 745
Alla MÖS-kommuner 2014 750
Alla MÖS-kommuner 2015 763
Alla MÖS-kommuner 2016 774
Falköping 1999 680
Falköping 2000 691
Falköping 2005 722
Falköping 2008 755
Falköping 2009 732
Falköping 2010 730
Falköping 2011 724
Falköping 2012 728
Falköping 2013 719
Falköping 2014 724
Falköping 2015 740
Falköping 2016 750
Hjo 1999 725
Hjo 2000 761
Hjo 2005 811
Hjo 2008 774
Hjo 2009 771
Hjo 2010 760
Hjo 2011 774
Hjo 2012 792
Hjo 2013 767
Hjo 2014 769
Hjo 2015 779
Hjo 2016 788
Karlsborg 1999 694
Karlsborg 2000 739
Karlsborg 2005 772
Karlsborg 2008 824
Karlsborg 2009 802
Karlsborg 2010 810
Karlsborg 2011 823
Karlsborg 2012 824
Karlsborg 2013 819
Karlsborg 2014 816
Karlsborg 2015 829
Karlsborg 2016 842
Skövde 1999 695
Skövde 2000 707
Skövde 2005 740
Skövde 2008 754
Skövde 2009 727
Skövde 2010 721
Skövde 2011 736
Skövde 2012 725
Skövde 2013 724
Skövde 2014 730
Skövde 2015 736
Skövde 2016 744
Tibro 1999 659
Tibro 2000 683
Tibro 2005 692
Tibro 2008 725
Tibro 2009 711
Tibro 2010 713
Tibro 2011 708
Tibro 2012 710
Tibro 2013 697
Tibro 2014 712
Tibro 2015 729
Tibro 2016 744
Riket 1999 640
Riket 2000 659
Riket 2005 681
Riket 2008 688
Riket 2009 672
Riket 2010 667
Riket 2011 667
Riket 2012 658
Riket 2013 652
Riket 2014 662
Riket 2015 663
Riket 2016 673
Datakälla: SCB

Kommentar

Körsträckan per invånare fortsätter att öka och befolkningen i MÖS-kommunerna kör i genomsnitt 760 mil, vilket är 100 mil mer jämfört med snittet för riket. Körsträckan har under några år legat lägre än högstanivån 2008 men under 2015 ökade körsträckan för samtliga kommuner och ligger nu över 2008 års nivå. Karlsborgs är den kommun inom MÖS med högst körsträcka (842 mil/invånare) medan Tibro och Skövde har lägst (744 mil/invånare).
Drivs med Miljöbarometern