Körsträcka

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.

Indikatorn visar totala körsträckor med bil per invånare för de bilar som är registrerade i respektive kommun. Även resor utanför kommunen ingår. Uppgifterna baseras på bilarnas mätarställningar som registrerats vid bilbesiktningen.

Uppgifterna kommer från Transporstyrelsens register för samtliga provade fordon och kompletteras med information om de perioder som fordonen inte varit i trafik. För fordon som inte har besiktigats används metodskattningar.

Antal körda mil med bil i genomsnitt per år och invånare.
Färgruta Alla MÖS-kommuner
Färgruta Karlsborg
Färgruta Hjo
Färgruta Falköping
Färgruta Skövde
Färgruta Tibro
Färgruta Riket
Datakälla: SCB
Trend:Utvecklingen går åt fel håll försämring sedan 1999
Senaste värdet:774 mil/inv (2016)
Utgångsvärde:691 mil/inv (1999)

Kommentar

Körsträckan per invånare fortsätter att öka och befolkningen i MÖS-kommunerna kör i genomsnitt 760 mil, vilket är 100 mil mer jämfört med snittet för riket. Körsträckan har under några år legat lägre än högstanivån 2008 men under 2015 ökade körsträckan för samtliga kommuner och ligger nu över 2008 års nivå. Karlsborgs är den kommun inom MÖS med högst körsträcka (842 mil/invånare) medan Tibro och Skövde har lägst (744 mil/invånare).
Drivs med Miljöbarometern