Kommunens miljöbilar

Andel miljöbilar av kommunorganisationens personbilar och lätta lastbilar.

Indikatorn visar andelen av de kommunala organisationernas bilar som är miljöbilar enligt den definition som gällde vid inköpstillfället. I redovisningen ingår både personbilar och lätta lastbilar. I Skövde kommun ingår även andelen miljöbilar i MÖS. Data sammanställs från vägtrafikregistret och avser de bilar som är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Mätområde Senaste värdet Datum
Alla MÖS-kommuner 46,4 2016
Falköping 48,8 2016
Hjo 41 2016
Karlsborg 32,8 2016
Skövde 53,5 2016
Tibro 23,4 2016
Riket 45,6 2016
Datakälla: Uppgifter från Vägtrafikregistret sammanställt av Miljöfordon Syd.

Kommentar

I genomsnitt ligger andelen miljöbilar på 46 procent bland MÖS-kommunerna, vilket är ungefär detsamma som riket. Skövde och Falköping har högst andel miljöbilar, 54 respektive 49 procent.
Drivs med Miljöbarometern